โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

                       โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                                           ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561โครงการปฏิบัติธรรม " ทำความดีถวายพ่อหลวง" 
ณ วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่)
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร การใช้แอบพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใช้ชีวิติพอเพียงตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ.กศน.เมืองนครพนมวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.อำเภอเมืองนครพนม ประจำภาคเรียนที่ 2/59วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร กฎหมายน่ารู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559