วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ครู กศน.ตำบล ออกพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนจุลภาค กศน.ตำบล ประจำปี 2558วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กศน.ตำบลหนองแสง รับการนิเทศน์การเรียนการสอน จาก กศน.อำเภอเมืองนครพนม

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน