วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกระดับรวมถึงนักศึกษาปวช ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ โดยมีการแนะนำการเรียนและการนัดพบกลุ่มของครู กศน.ตำบลโครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน