วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558


กศน.ตำบลหนองแสง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาภาษาไทย
ณ กศน.ตำบลอาจสามารถ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 (โซนดอกคูณ)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกระดับรวมถึงนักศึกษาปวช ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ โดยมีการแนะนำการเรียนและการนัดพบกลุ่มของครู กศน.ตำบลวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ตารางสอบปลายภาค ประจำปี 2558
สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
วันที่ 19 - 20 , 26  กันยายน 2556


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 นำนักศึกษาเข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
วันที่ 18  สิงหาคม 2558วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางสอบ N-Net
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (นพว.)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงวิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์  ในวันที่ 26-30  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ)

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 28 -29  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การหล่อพระธาตุ ในวันที่ 4-6  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558
                   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการเยาวชนใฝ่ค่านิยม 
ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำหนดตารางการสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน N-Net และระเบียบการเข้าห้องสอบ
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2558
สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภเมือง จังหวัดนครพนม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน