กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร การใช้แอบพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน