วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง

 

กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง
ระหว่างวันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (การทำสลัดโรล)


 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (การทำสลัดโรล)

ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2566 
กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (ต้มโคล้งปลาทู)

 

กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ(ต้มโคล้งปลาทู)

ระหว่างวันที่ วันที่ 26-31 มกราคม 2566
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล

 


กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล 
วันที่ 7  มีนาคม  2566
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 31 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน