โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจักกิจกรรมลูกเสือ                           โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจักกิจกรรมลูกเสือ
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน