วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558


กศน.ตำบลหนองแสง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาภาษาไทย
ณ กศน.ตำบลอาจสามารถ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 (โซนดอกคูณ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน