วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 31 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน