โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ภาพกิจกรรม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชา  ภาษาอังกฤษ

ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน