วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561โครงการปฏิบัติธรรม " ทำความดีถวายพ่อหลวง" 
ณ วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่)
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร การใช้แอบพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใช้ชีวิติพอเพียงตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ.กศน.เมืองนครพนมโครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน