วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใช้ชีวิติพอเพียงตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ.กศน.เมืองนครพนมโครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน