โครงการศูนย์อาชีพชุมชน

โครงการศูนย์อาชีพชุมชน วิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชม. 
ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 
เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในตำบลหนองแสงโครงการอาชีพระยะสั้น การทำของชำร่วย (การทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร หลักสูตร 3 ชั่วโมง
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง 
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลหนองแสงให้มีรายได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน