วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โครงการเพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์ 
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลหนองแสง
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาดุก ม. 22 
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสงร่วมจัดและนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม ประชาธิปไตย
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 21 มิถุนายน 2559


วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ หลักสูตร 3 ชม.
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพรมเช็ดเท้า 
ณ กศน.ตำบลหนองแสง ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2559


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล 
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน