วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน