กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

กิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย  มีวินัยจราจร 
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559                      
 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน