วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557


นักศึกษา กศน.ตำบลหนองบลหนองแสง ได้เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีไหลเรือไฟ 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยของคนไทยในจังหวัดนคพนครพนมให้สืบทอดต่อไป  
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน