วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำหนดตารางการสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน N-Net และระเบียบการเข้าห้องสอบ
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2558
สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน