วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน