วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน