วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน