วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าร่วม โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนัก กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน กศน.อำเภอเมืองนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน