วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การหล่อพระธาตุ ในวันที่ 4-6  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน