วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558


การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558
                   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน