วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ)

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 28 -29  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน