วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

1 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน