วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนบัญชีครัวเรือน ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน