วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

15 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ณ กศน.อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน