วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง

 

กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง
ระหว่างวันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน