วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล

 


กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล 
วันที่ 7  มีนาคม  2566
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน