วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (ต้มโคล้งปลาทู)

 

กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ(ต้มโคล้งปลาทู)

ระหว่างวันที่ วันที่ 26-31 มกราคม 2566
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน