วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (การทำสลัดโรล)


 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ (การทำสลัดโรล)

ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2566 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน