วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสงร่วมจัดและนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม ประชาธิปไตย
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 21 มิถุนายน 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน