วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล 
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน