วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ หลักสูตร 3 ชม.
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน