วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพรมเช็ดเท้า 
ณ กศน.ตำบลหนองแสง ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน