วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่ 10 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 การเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอดส์
 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 
ได้รับความอนุเคราะห์ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน