วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 
ได้รับความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน