วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 การส่งเสริมประชาธิปไตย
 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
 ได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดนครพนม เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน